AKM SMS

Akmsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

0216 533 79 79

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 AKM SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.